Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Edirnekapı – Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE +90 212 531 52 52
FAALİYETLERİMİZ
     
     Ülke Masaları
     
     Ülke Masaları çalışmaları kapsamında üniversitelerin özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde eğitimlerini sürdürmekte olan gençlerin kendi çalışma alanları doğrultusunda programlar düzenleyerek hem kendilerini yetiştirmelerini hem de nitelikli çalışmalar ortaya koyarak sadece ülkemizin değil bütün İslam dünyasının dış politikasında etkiye sahip olabilecek düzeyde araştırmaları ortaya koymaları hedeflenmiştir.
     2013’ten bu yana çalışmalarını sistemleştiren Ülke Masaları bugüne dek 20’den fazla rapor ile
300’e kadar makale ve analiz yayınlamıştır. Eğitim kampları, okuma grupları, makale & rapor yazımı eğitimleri ve yurtdışı ziyaretler ile proje kapsamında hazırlanan çalışmalar sosyal medyada ve internet sitemizde de yayınlanmaya devam etmektedir.
     Belirli aralıklarla gerçekleştirilen eğitim kampları ve okuma grupları ile bir araya gelen gençler, hazırlanan programlarla, seminerlerle ve kendi ilgi ve çalışma alanlarında değerli eserleri uzmanları ile birlikte müzakere ederek kendilerini yetiştirmektedirler. Hazırladıkları rapor, makale, analiz çalışmalarını yerinde görebilmek, ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret ederek bilgi edinmek amacıyla katılımcılar yurtdışı ziyaretleri gerçekleştirmektedirler. Katılımcılarımız bugüne dek Arnavutluk, Bosna, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, Malezya, Endonezya, Lübnan, Ürdün, Fas, Sudan, İran ve Filistin’e giderek hem Türkiye’nin resmî kurumlarını hem de İDSB üyesi sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek araştırmalarını sürdürmüşlerdir.
    Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliğinde gerçekleştirilen projede, genç bir düşünce kuruluşu olarak “Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz” sloganıyla hareket eden Ülke Masaları yazarları genç yaşlarında başlattıkları eğitim çalışmaları ile bir yandan kendilerini geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlarken bir yandan da İslam dünyasına hitap edebilecek nitelikte eserler ortaya koymaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden devam ettirmektedirler.