Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Edirnekapı – Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE +90 212 531 52 52
FAALİYETLERİMİZ
ÜLKE İHTİSAS OKULU
     Genç İDSB’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programı kapsamında düzenlediği Ülke İhtisas 

Okulu başladı!
Küreselleşme sürecini, günümüz dünyasında her alanda en iyi şekilde organize olabilen ve kendi sosyo-ekonomik, kültürel dinamiklerini dünyaya yansıtmayı başarabilen ülkelerin belirleyeceği ortadadır. Son yıllarda dünya siyasetinde etkin bir şekilde söz sahibi olan Türkiye için, en önemli konulardan biri dünya ülkelerini ve özellikle tarihsel bağı olan ülkeleri iyi analiz edebilecek nitelikli uzmanların ve diplomatların yetiştirilmesidir. Bu bağlamda Ülke İhtisas Okulu projesi kapsamında belirlenen ülkeler üzerine eğitimler, çalıştaylar gibi bir takım faaliyetler ile katılımcılarımızın o ülkeler hususunda nitelikli bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Proje kapsamında dört farklı alanda çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu alanlar; eğitim kampları, okuma ve seminer grupları, yurtdışı saha çalışmaları ile rapor ve makale yayın hazırlığıdır. Ayrıca programın sonunda bir sempozyum düzenlenecektir. Proje kapsamında üniversitelerin seçkin akademisyenleri ve alanında uzman kişilerin danışmanlığında okuma ve seminer programları düzenlenecektir. 2 günlük eğitim kampları ile Ülke İhtisas Okulu katılımcılarına yönelik müzakere grupları, akademik yazım teknikleri, ülke, kitap ve rapor sunumları gibi interaktif içerikli programlar geliştirilecektir. Program süresince planlanan çalışmaları tam anlamıyla yerine getiren uzman adayı katılımcılar, üzerinde çalıştıkları ülkenin kültür, coğrafya, politika gibi özelliklerini sahada tecrübe etmeleri için saha çalışmalarına katılabileceklerdir. Ayrıca yurtdışı ziyaretleri öncesinde, okuma grupları içerisinde, katılımcıların yapmış oldukları okumaların bir neticesi olarak çalıştıkları ülke ile ilgili makale ve rapor hazırlıkları yapılarak 6 aylık proje sonunda yapılacak olan sempozyumda tebliğlerini sunmaları planlanmaktadır.
Ülke İhtisas Okulu öğrencileri ön kayıt sonrası mülakatlar ile belirlenerek 15 Aralık 2017 itibariyle eğitimlere başlamıştır. 

Proje kapsamında ilk buluşmamız 23 Aralık 2017 Cumartesi günü, İnsani Yardım Uzmanı Ahmet Yasir Feten    ile 'Filistin Ekseninde Ortadoğu' isimli program ile gerçekleştirilmiştir.

İkinci buluşmamız 11 Şubat 2018 Pazar günü,  Sayın M. Talha Gergerlioğlu ile "Zeytin Dalı Operasyonu ve Suriye'nin Geleceği" isimli program ile gerçekleştirilmiştir.

Üçüncü programımız 18 Şubat 2018 Pazar günü, Sn. Yusuf Özhan ile "Post DEAŞ Dönemde Körfez Dış Politikası" konulu konferans ile gerçekleştirilmiştir.
Ses kaydı için lütfen
tıklayınız.

Gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin Ülke İhtisas Okulu Twitter hesabımızdan duyurusu yapılmakta, dışarıdan katılımlar için yer ayrılmaktadır.