Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Edirnekapı – Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE +90 212 531 52 52
FAALİYETLERİMİZ
Ülke İhtisas Okulu

     Her alanda en iyi şekilde organize olabilen, kendi sosyo-ekonomik ve kültürel dinamiklerini dünyaya yansıtmayı başarabilen ülkelerin küreselleşme sürecini en çok etkileyeceği aşikardır. Son yıllarda dünya siyasetinde etkin bir şekilde söz sahibi olan Türkiye için en önemli konulardan biri dünya ülkelerini ve özellikle tarihsel bağı olan ülkeleri iyi analiz edebilecek nitelikli uzmanların ve diplomatların yetiştirilmesidir. Bu bağlamda T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliğinde Ülke İhtisas Okulu projesi gerçekleştirilmiştir.

     Ülke İhtisas Okulu projesi kapsamında öncelikle Afrika, Ortadoğu ve Balkan ülkeleri üzerine gerçekleştirilen eğitimler ve çalıştaylar ile katılımcılarımızın o ülkeler hususunda nitelikli bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.

      Proje kapsamında dört temel alanda çalışma yapılmıştır. Bu alanlar; eğitim kampları, okuma ve seminer grupları, yurtdışı saha çalışmaları, rapor ve makale yayınıdır. Proje kapsamında katılımcılar seçkin akademisyenlerin ve alanında uzman kişilerin danışmanlığında planlanan araştırma okumaları, saha gezileri ve hazırlanan yayınlar ile kendilerini geliştirme imkânı bulmuşlardır. Sudan, Lübnan ve Bosna Hersek ziyaretleri ile tamamlanan Proje kapsamında 5 rapor ve 60’ın üzerinde makale kaleme alınmıştır.