Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Edirnekapı – Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE +90 212 531 52 52
FAALİYETLERİMİZ
     Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İşbirliği ve Koordinasyon
     
     Dünyanın dört bir tarafından 300’ü aşkın vakıf ve derneğin üye olduğu İslam Dünyası STK’ları Birliği Gençlik Kurulu olarak, üstlendiğimiz sorumluluğun ağırlığını taşıyoruz. Bu doğrultuda, yurtdışında bulunan STK’lar ile işbirliği ve koordinasyonu arttırmak amacıyla yurtdışı ziyaretleri gerçekleştiriyor, tecrübe paylaşımında bulunuyoruz.

     Çatı bir kuruluş olarak 63 farklı ülkeden üyelerimiz ile bilgi alışverişinde bulunup, gerek sivil toplumun etkinliğini arttırmak gerekse sürdürebilirliğini optimum düzeye ulaştırmak amacıyla ‘STK Akademileri’ tertip ediyoruz. Sudan, Yemen, Malezya, Lübnan gibi Asya kıtasında bulunan ülkelerin yanı sıra, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan gibi Avrupa kıtasında yer alan ülkelerdeki STK’lar ziyaret edilerek, sorunlar yerinde tespit edilmeye çalışılmıştır. Profesyonelleşme sürecinde STK’ların yaşadıkları sorunlar hem yerel bazda hem de uluslararası ölçekte değerlendirilerek çözüm yolları geliştirilmiş, kısa ve orta vadede planlamalar yürürlüğe konulmuştur.
 
     Ayrı kıtalarda, bambaşka ülkeler içinde, apayrı kültürlere sahip, hiçbir karşılık beklemeden uğraşan din kardeşlerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmak, verimliliklerini arttırmak için destek sağlamak üzerimize düşen ve hiçbir zaman kaçınmayacağımız sorumluluğumuzdur, borcumuzdur.