Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Edirnekapı – Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE +90 212 531 52 52
HAKKIMIZDA
     Ne Yapıyoruz?
     
      Genç İDSB, tüm dünya sathına yayılmış Müslüman gençlerin fikir, düşünce ve gelecek tahayyülü açısından ortak bir bilince ve beraber hareket etme kabiliyetine sahip olmasının, asıl amaç olan ittihada giden yolda çok önemli bir mihenk taşı olduğu düşüncesine sahiptir.

     Gerçekleştirilen faaliyetlerle ümmet gençlerinin düşünsel ve eylemsel düzlemde bir araya gelmeleri hedeflenmektedir. Ancak bu sayede on yıllardır birbirinden ayrı kalmış kardeşlerin kavuşabileceği ve beraber güçleneceği aşikardır.

     Genç İDSB olarak biz, karşılıklı tecrübe aktarmanın, bilgi paylaşımının ve fikir alışverişinin sürekli ve kendinden emin bir ilişki ağı kuracağına inanıyoruz. Bu itibarla, İslam dünyası gençleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, güçlenerek devam edebilmesi adına çalışmalar yürütüyoruz.

     Genç İDSB, İslam dünyası gençleri arasında devamlı bir iletişim ağı kurmak, karşılıklı tecrübe alışverişinde bulunmak ve farklı coğrafyalardaki Müslüman gençlerin sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çeşitli çalışmalar yapmaktadır.