Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Edirnekapı – Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE +90 212 531 52 52
FAALİYETLERİMİZ
     İslam Dünyası Akademisi
 
         İslam Dünyası Akademisi, İslam dünyasını dünü ve bugünüyle tanıma konusunda sıkıntı çeken bugünün gençliğine bir çözüm önerisi getirme düşüncesiyle oluşturulmuştur. Akademi kapsamındaki 2 yıllık program çerçevesinde gençlerin dünyanın çeşitli yerlerindeki İslami hareketleri, öncüleri ve son 150 yıldır İslam coğrafyasındaki sosyal, ekonomik ve siyasi durumu incelediği okuma ve bir uzman hoca eşliğinde tahlili akabinde, daha önce işlenen İslami hareketleri daha iyi kavrayabilmek adına temel İslam ilimlerine giriş okuma tahlilleri, ülkemizin de parçası olduğu Ortadoğu Coğrafyasında İslami hareketleri geniş tarihî perspektifiyle anlama hedefine yönelik okumalar ve günümüz İslam Dünyasını tüm coğrafyasıyla kavramaya dönük yeni fikirlerin de üretildiği bir okuma üretme süreci halinde gerçekleştirilmiştir.

     T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz İslam Dünyası Akademisi’nin öneminin farkında olarak İslami çalışmalar yapan uluslararası partner kuruluşlarımız aracılığıyla 2016 yılında Malezya ve Arnavutluk’ta proje eşzamanlı uygulanmıştır. Bu ülkelerin de kendi bölgelerindeki İslami hareketlerle ilgili çalışma yapmaları, senede iki defa olmak üzere programa katılan arkadaşlarımızı bir araya getirip İslam dünyasının sorunlarını daha iyi kavramaya ve bu sorunlara çözüm bulmaya yönelik kamplar düzenlenmesi de projenin kapsamı içinde bulunmaktadır. Her bir programın sonunda dünü ve bugünüyle Müslümanların sıkıntılarını bilen gençlerin düşüncelerini paylaşmaları ve çözüm adına yeni projeler üretmeleri için ortak çalıştaylar düzenlenmiştir.

     Proje kapsamında yapılan çalışmalar ve hazırlanan araştırmalar 2016 yılında Ankara’da gerçekleştirilen 13. Uluslararası Gençlik Buluşması’nda tebliğ edilmiştir.