Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Edirnekapı – Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE +90 212 531 52 52
FAALİYETLERİMİZ
     İslam Dünyası Akademisi
 
     İslam Dünyası Akademisi öncelikle okuma ve İslam Dünyasını dünü ve bugünüyle tanıma konusunda sıkıntı çeken bugünün gençliğine bir çözüm önerisi getirme düşüncesiyle oluştu. Akademi kapsamındaki 2 yıllık program çerçevesinde ilk yarıyılda gençlerin dünyanın çeşitli yerlerindeki İslami hareketleri, öncüleri ve son 150 yıldır İslam coğrafyasındaki sosyal, ekonomik ve siyasi durumu incelediği okuma ve bir uzman hoca eşliğinde tahlili, ikinci yarıyılda daha önce işlenen İslami hareketleri daha iyi kavrayabilmek adına temel İslam ilimlerine giriş okuma tahlilleri, üçüncü yarıyılda ülkemizin de parçası olduğu Ortadoğu Coğrafyasında İslami hareketleri geniş tarihî perspektifiyle anlama hedefine yönelik okumalar ve dördüncü yarıyılda günümüz İslam Dünyasını tüm coğrafyasıyla kavramaya dönük ve yeni projelerin de üretileceği bir okuma üretme süreci halinde gerçekleştirilmiştir.
 
     T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz İslam Dünyası Akademisi’nin öneminin farkında olarak İslami çalışmalar yapan uluslararası partner kuruluşlarımız aracılığıyla 2016 yılında Malezya ve Arnavutluk’ta ile eşzamanlı uygulanarak, bu ülkelerin de programın üçüncü yarıyılında kendi bölgelerindeki İslami hareketlerle ilgili çalışma yapmaları, senede iki defa olmak üzere bu 5 ülkeden programa katılan arkadaşlarımızı bir araya getirip İslam Dünyasının sorunlarını daha iyi kavramaya, bu sorunlara çözüm bulmaya yönelik kamplar düzenlenmesi de projenin kapsamı içinde bulunmaktadır. Her bir programın sonunda dünü ve bugünüyle Müslümanların sıkıntılarını bilen gençlerin düşüncelerini paylaşmaları ve çözüm adına yeni projeler üretmeleri için ortak çalıştaylar düzenlenmektedir.