Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Edirnekapı – Eyüp , İstanbul / TÜRKİYE +90 212 531 52 52
HAKKIMIZDA

     Biz Kimiz?
 
     Genç İDSB, farklı meslek grupları ve eğitim alanlarına mensup 18-30 yaşları arasındaki genç gönüllülerden müteşekkil İDSB bünyesinde faaliyet gösteren bir kuruldur. Üyeler arasında farklı alanlarda eğitim alan üniversite öğrencileri, özel sektör çalışanları ve genç akademisyenler bulunmaktadır.

      Üyelerin birçoğu Genç İDSB bünyesinde çalışmalara başlamadan önce de “ittihad” düşüncesine inanan, bu gayede hizmet eden farklı sivil toplum kuruluşlarında görev almış ve sivil toplum kültürüne ve işleyiş biçimine vakıf kişilerdir.
      Genç İDSB, İslam dünyasının dertleriyle dertlenen ve çözüm için her zaman ve her mekanda aktif bir şekilde görev almaya hazır, bu doğrultuda çalışmalarını gerçekleştirirken Türkiye'de veya dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren diğer STK'larla işbirliği yapan bir kuruldur. İslam dünyasını refaha ulaştıracak ve İslam dünyasının mevcut sorunlarına çözüm getirebilecek yolların birlik olma ve istişareden geçtiğine inanan Genç İDSB, yürüttüğü projeler ile İDSB'nin öncülük ettiği “ittihad” yürüyüşünün bir parçasıdır.